Keuzedelen

Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Keuzedelen staan naast de kwalificaties en worden beschreven in afzonderlijke documenten (en dus niet in het kwalificatiedossier met daarin het basisdeel en de profieldelen). Met een keuzedeel kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel kan een regionale inkleuring krijgen, zodat een student zijn arbeidsmarktpositie versterkt voor sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroom naar een hoger niveau binnen het mbo of naar het hbo. Bij de entreeopleiding zijn ook remediërende keuzedelen mogelijk.

Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en omvat circa 15 procent van de studielast van een opleiding. De student doet examen voor het keuzedeel en behaalde keuzedelen worden vermeld op het diploma. Momenteel kan de student (nog) niet zakken voor de opleiding op basis van het niet behalen van keuzedelen.

Aan elke kwalificatie zijn ten minste twee keuzedelen verbonden. Deze zijn landelijk bepaald, maar een mbo-instelling heeft de mogelijkheid om een selectie van de gekoppelde keuzedelen aan te bieden. Uit het aanbod van een mbo-instelling moet de mbo-student ten minste één keuze maken. De mbo-student heeft echter de vrijheid om een keuzedeel behorend bij een andere kwalificatie te kiezen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart