Cross-overs

In het experiment cross-overs wordt ruimte gegeven aan onderwijsinstellingen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven gezamenlijk een cross-over sectorale kwalificatie samen te stellen – bestaande uit delen van twee of meer bestaande kwalificaties – en op basis hiervan vorm te geven. Het doel is dat mbo-instellingen samen met bedrijven snel kunnen inspelen op opkomende, cross-sectorale beroepen met een nieuwe kwalificatie die betrekking heeft op twee of meer sectoren (bijvoorbeeld de sectoren zorg en techniek, resulterend in de mbo-opleiding Zorgtechnicus). Door beter in te spelen op arbeidsmarktontwikkelingen wordt tegemoet gekomen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven voor wat betreft innovatieve, opkomende cross-sectorale beroepen en kunnen studenten worden opgeleid voor deze beroepen. Dit experiment is gestart in schooljaar 2017-2018.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart